Estudi - equipDIRECCIÓ, MARKETING i ÀREA DE INNOVACIÓ - José Vaquero M. - arquitecte

ÀREA DE PRODUCCIÓ - Carles Vaquero B.  - arquitecte

AREA D'ADMINISTRACIÓ - Maria Pla B.

COL.LABORADORS:

INSTAL.LACIONS - ESTRUCTURES - SEGURETAT - MEDI AMBIENT - DOMÒTICA - REPRESENTACIÓ DIGITAL - TOPOGRAFIA - GEOTÈCNIA - ENGINYERIA