Estudi - objectiusSATISFACCIÓ personal aconseguint la dels nostres clients

L'equilibri òptim entre QUALITAT i COST