Innovació - Home Tuning

HOME TUNING ha reinventat l’habitatge.

HOME TUNING és un concepte nou creat per Gruparco. Integra tres disciplines: Interiorisme, Arquitectura i les Tecnologies de la Informació y de la Comunicació (TIC's)

HOME TUNING transformarà el seu habitatge estàndard, en quelcom Personal i Exclusiu, Més Eficient Energèticament i Més Respectuós amb el medi ambient.

HOME TUNING, inspirat en el Car Tuning o transformació de vehicles-, persegueix l’exclusivitat i, segons els requeriments de l’usuari, el canvi de prestacions, mitjançant la:

 - Transformació de superfícies i espais interiors (rediseny a partir dels elements existents):

- Incorporació de noves tecnologies: Domotització i Gestió integral d’aparells, per al confort, l’oci, la seguretat i les activitats quotidianes.

- Transformació de superfícies i espais exteriors (rediseny a partir dels elements existents):

HOME TUNING no posa límits: des del més senzill canvi d’imatge d’un armari, al més complet canvi de les característiques d’un habitatge o conjunt d'ells.

HOME TUNING és aplicable a d’altres sectors: Hostaleria, Oficines, Locals comercials, Locals d’oci o totes aquelles construccions noves o antigues on es necessiti allunyar-se de l’estereotip i la vulgaritat.

HOME TUNING Innova amb la Tecnologia i amb la Personalització de les Formes i dels Tractaments.