Innovació - MORE

MRE és un Mètode de Qualitat per a la Rehabilitació Energètica i funcional dels edificis.

MRE neix perquè, més del 80% dels edificis tenen més de 20 anys; és a dir, poca o nul·la eficiència energètica. Com a conseqüència, tenen una despesa energètica desmesurada i que, a més, anirà en augment doncs els preus de l’energia creixen per damunt de l’IPC. 

MRE Reorienta els hàbits, Redueix els consums, Millora la qualitat de l’aire interior, Millora les condicions funcionals, Corregeix els defectes constructius, Obté (si s’escau) la Certificació Energètica corresponent i Assegura la qualitat de les intervencions i del seu ús posterior.

MRE estableix 4 mòduls o nivells d’actuació segons la necessitat i disponibilitat econòmica de l’usuari(s) 

MRE disposa d’un procediment que abasta:

Fase I: Presa de dades sobre les condicions de l’edifici (DCE) 

Fase II: Diagnòstic ARCO2 (vegeu criteris a INNOVACIÓ d’aquesta Web) i definició de l’abast de l’actuació

Fase III: Projecte i execució de les propostes acceptades.

Fase IV: Certificació energètica (si s’escau)

Fase V: Gestió del funcionament i del manteniment.