14/12/09
Media/Categories/FORMACIÓ CONTINUADA
Curs L’edifici Passivhaus

Curs L’edifici Passivhaus

José Vaquero, director de Gruparco, slp ha assistit al Curs sobre El futur estàndard europeu Passivhaus, impartit per l’Escola Sert a la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes.

L’estàndard Passivhaus, creat a Alemanya als anys 90 (la primera construcció amb criteris Passivhaus és un grup de 4 habitatges adossats a Darmstadt-Kranichstein l’any 1990), proposa una “edificació de baix consum energètic (≤ 15 kWh/m2 útil i any ) amb un preu de construcció ‘accessible’”.

Passivhaus emetrà un certificat de conformitat si des del projecte es preveu aquesta limitació del consum i, amb els controls realitzats a l'obra acabada, es comproba la bondat de les previsions.

Pensat inicialment per a l’habitatge individual o col·lectiu, s’ha realitzat alguna aplicació per a altres usos.

Passivhaus utilitza en fase de projecte:

Conceptes de l’arquitectura passiva, Grans espessors d’aïllament, Altes prestacions d’estanquitat, Ventilació mecànica amb recuperació de calor i Un programa de càlcul (PHPP) en format Excel

I, en fase d’obra:

El Test de pressurització (Blower-Door-Test)

Si ens permeteu un comentari crític del curs (José Vaquero ha realitzat els estudis de doctorat en Tecnologies del Medi Ambient i Gruparco té l'eina ARCO2, la qual és una línia pròpia d’innovació -en fase de desenvolupament- per aconseguir una construcció més respectuosa amb el medi ambient) direm:

Malgrat Passivhaus es defineix com a mètode per a una construcció de molt baix consum energètic, creiem que aquest únic plantejament –per altra banda molt lloable i necessari– fa que sigui un mètode molt limitat per a considerar-lo un estàndard europeu respectuós amb el medi ambient.

En efecte, des del nostre punt de vista, les majors exigències a l’hora de projectar edificacions de baix impacte fan que, avui, l’objectiu de Passivhaus no cobreixi les expectatives d’un present amb major sensibilitat ambiental. Creiem que els postulats de finals del segle passat són insuficients per a les necessitats d’avui i Passivhaus faria bé en revisar-los. Té, a més, altres limitacions importants:

-Només es pot aplicar de manera general en edificis d’habitatge (el PHPP no està preparat per altres usos)

-No es pot aplicar en edificis de geometria irregular (igualment, el PHPP no està preparat per a formes ‘rares’)

-Pensat per a climes freds, no està adaptat per a climes moderats i càlids.

-Hi ha pocs productes homologats a Espanya (és a dir, s’han d’importar), necessaris per a obtenir la certificació Passivhaus.

-No contempla l’energia gris (empremta ecològica) dels materials emprats.

-No contempla el tractament de residus, la posada en obra, el reciclatge, el manteniment, el consum d’aigua o la seva gestió, etc.