17/02/11
Media/Categories/FORMACIÓ CONTINUADA
ENERGIA ARQUITECTURA SOSTENIBILIDAD

ENERGIA ARQUITECTURA SOSTENIBILIDAD

José Vaquero, director de Gruparco, slp va assistir, el passat dia 15 de febrer, a l’esdeveniment ENERGIA ARQUITECTURA SOSTENIBILIDAD, organitzat a Barcelona pel GRUPO VIA amb l’assistència de professionals (arquitectes, enginyers, consultors ambientals, administració pública i altres) compromesos amb una arquitectura més respectuosa amb el medi ambient.

Hi van haver aportacions molt interessants sobre el present i el futur de las activitats en aquest camp.

Un aspecte curiós però certament lògic, és la gran diversitat de plantejaments exposats i de les propostes de com s’ha d’afrontar els problemes energètics, de l’aigua i dels residus, així com d’aquells que tenen a veure amb els aspectes socials i politics del nou paradigma.

Hi van haver des dels que aposten per un retorn a una arquitectura més lligada als materials de menor cost energètic, autòctons i tradicionals, fins als que ens proposen solucions que no han de renunciar al llenguatge i tecnologia actuals.

I diem que és lògic perquè és una matèria massa nova per afrontar-la amb la maduresa i el coneixement suficient per a donar unes respostes consensuades. Són els temptejos normals en tota activitat incipient però, com va apuntar Felip Pich-Aguilera, no s’han de veure les propostes en termes de bones o dolentes, sinó que son les propostes que, cadascú des del seu punt de vista, intenten aportar quelcom a la solució dels problemes.

 

Les frases de la jornada:

Hem de tornar a l’arquitectura saludable i de consums energètics baixos, A.Solanas

M’agrada parlar de Revitalitzar i no de Rehabilitar, perquè estem dotant als edificis de condicions que no han tingut mai, F.Pich-Aguilera

A Espanya estem molt conscienciats (dels que més) però som molt poc actius (dels que menys), Ch. Peters

La sostenibilitat comença pel planejament, X.Millet

En sostenibilitat, és molt important treballar en equips pluridisciplinars, A.Montes

L’important és pensar en l’usuari, E.Navarrete

Ser sostenibles significa ser eficients i eficaços en els nostres hàbits de consum, J.Vaquero

Dexeu la Terra millor del que la vareu trobar, M.Wells (arquitecte)