16/06/11
Media/Categories/PROJECTES
EQUIP DE RECERCA: JA SOM AL QUART MES DE TREBALL

EQUIP DE RECERCA: JA SOM AL QUART MES DE TREBALL

ALLOTJAMENT DE VACANCES AUTOSUFICIENT

Superada la fase d’informació i de definició conceptual del model, l’equip afronta la fase d’estudi de les propostes concretes

FASE DE PROPOSTES

Primera Part:

Durant el mes de Maig s’ha treballat en la definició del concepte global i del seu contingut.

Les propostes treballades auguren uns resultats interessants, malgrat que l’estat de definició de les mateixes és encara molt prematur, com no pot ser d’altra manera en aquesta fase dels treballs.  

Simultàniament es definineixen els termes tècnics de confort (temperatura, humitat, ventilació i altres), de les necessitats d’autosuficiència i de l’equipament que satisfarà aquests paràmetres

Preveiem un treball intens i l'afrontem amb confiança


La força, és amb nosaltres