08/04/10
Media/Categories/FORMACIÓ CONTINUADA
Jornada sistema SQUARE

Jornada sistema SQUARE

La formació contínua del seu equip i la necessitat de testejar els mètodes i sistemes de qualitat en la construcció i en l'arquitectura, és una preocupació constant a GRUPARCO. Per això vam assistir a la presentació a la demarcació de Barcelona del COAC, del Sistema Square de qualitat en la rehabilitació energètica.

Ens ha semblat molt interessant la metodologia, la gestió i els controls sobre l'obra acabada. Apartats que, per altra banda, no són habituals en el nostre país.

Les exigències sobre el personal de manteniment, la sistemàtica i les mesures de comprovació de l'eficàcia obtinguda, són procediments molt encertats per garantir la qualitat de les actuacions.

Altres consideracions: creiem que guarda un parentiu molt proper amb l’estàndard Passivhaus, doncs utilitza la mateixa concepció sobre el baix consum energètic, l'estanquitat i la ventilació i el programa de càlcul (PHPP).

Us remetem als comentaris a la notícia sobre Passivhaus de data Desembre 2009 d'aquest mateix web.

A diferència de Passivhaus, no existeix l'obligació d'obtenir un certificat de compliment del sistema, ni a la utilització del PHPP.