04/05/11
Media/Categories/PROJECTES
L'EQUIP DE RECERCA ENTRA EN EL SEGON MES DE TREBALL

L'EQUIP DE RECERCA ENTRA EN EL SEGON MES DE TREBALL

ALLOTJAMENT DE VACANCES AUTOSUFICIENT

FASE D’INFORMACIÓ

Primera Part:

Ja s’ha completat aquesta fase del treball de recerca, definida en el seu Document General i Document de treball del protocol.

El resultat ha estat interessant i profitós, doncs ha generat les bases per a la discussió i la definició conceptual del model. 

Enquestes:

Molt important ha estat la confecció d’enquestes adreçades al sector: empresaris i usuaris de tot l’Estat.

Durant el mes de Maig està previst reunir i estudiar els resultats.

Segona Part:

També al mes de Maig iniciarem aquesta etapa, basada en donar contingut al model i en la definició detallada de les principals línies de treball.

La força, és amb nosaltres