11/04/11
Media/Categories/PREMSA
NOVA DIRECTIVA EUROPEA D' E. ENERGÈTICA

NOVA DIRECTIVA EUROPEA D' E. ENERGÈTICA
Eficiència Energètica Edificis: Directiva 2010/31/UE

CONSTRUIBLE organitza una Mesa d'experts per a debatre sobre l’aplicació i transposició d’aquesta directiva europea a Espanya.

Nosaltres us destaquem les notes més interessants de les intervencions i us donem l’enllaç per si voleu veure-ho i llegir-ho tot:

http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=7220&c=7&idm=11&pat=11&utm_source=nls&utm_medium=newsletter 

Agustín Arroyo (EMVS):

- Falta una normativa que reguli la certificació energètica en edificis existents i demanaria un desenvolupament normatiu, així com terminis, per què els edificis existents es posin a la altura en el comportament energètic que han de tenir en una societat del segle XXI.

Florencio Manteca (Cener):

- Em preocupa que la definició d’edifici de consumo d’energia quasi nul·la sigui qualitativa, no quantitativa

- Caldrà definir el que serà “econòmicament rendible”. La meva preocupació és que treballant en el concepte de rendibilitat ens quedem en una definició excessivament laxa d’edifici quasi cero en consum

- El sector no ha assimilat encara la anterior directiva, que no esta completament implantada

- El programa Calener és una eina desconeguda en l’entorn professional i la certificació energètica s’ha convertit en un fi en sí mateix, amb escàs o nul control extern. En moltes ocasiones no s’usa ni l’eina correcta per a certificar

- El cavall de batalla de la nova Directiva serà el concepte de “rendibilitat”, perquè el que serà rendible per a uns, no ho serà per a d’altres

- Hem d’avançar en la aplicació de la Directiva a gran escala més enllà de l’edifici. Hem de pensar en el barri, en un concepte més global

Josep Solé (Ursa):

- S’ha de limitar la demanda energètica, que es el primer missatge de la nova Directiva

- No soc capaç de veure en la Directiva el tema de las emissions de CO2, que no obstant és en el que es basa la qualificació energètica espanyola, lo que sembla una contradicció que s’hauria que reconduir

- La nova Directiva parla de certificació d’edificis, però també d’unitats de l’edifici i avui, la certificació espanyola només es refereix a edificis. Hi ha un canvi substancial entre la Directiva de 2002 i la nova en aquests aspectes i les eines actuals no estan enfocades a aquest canvi

José Juan Domínguez (Hitachi):

- Els fabricants estem preparats per a la nova Directiva, però els usuaris no

- Malgrat els fabricants fem equips tecnològicament avançats, aquests acaben en mans de qui els instal·len o apliquen i dels usuaris finals, que no estan preparats o formats per a aprofitar-los i els infrautilitzen, la qual cosa ens crea frustració.

- La bomba de calor és una de les solucions més interessants, o la més, per a una eficiència energètica adequada que es recull en l’anterior directiva com a energia renovable i, en canvi, no es recolza a España com en d’altres països europeus, mentre sí que es recolzen altres tecnologies com els captadors solars, el manteniment dels quals és car i difícil

Pablo de la Torre (N2S):

- És important donar control i visibilitat a qui gestiona l’edifici, que és qui ha de solucionar el problema energètic, així com instal·lar dispositius que gestionin el consum de forma adequada

- A la medició no se li dona l’importància deguda. La certificació s’ha convertit en quelcom amb entitat pròpia, però, on és el seu valor? Un cop portes el projecte a la realitat, canvia i és on ha d’entrar en joc la medició

- Si parlem d’edifici de quasi consumo cero, el tema del magatzematge serà crític. No tenim ni idea de cóm evolucionarà, però el magatzematge dels edificis hi arribarà, igual que el cotxe elèctric, i hem d’estar preparats per què el contempli la gestió energètica de l’edifici