18/07/11
Media/Categories/PREMSA
NOVA LLEI DE RESIDUS i SOLS CONTAMINATS

NOVA LLEI DE RESIDUS i SOLS CONTAMINATS

El Parlament Espanyol ha aprovat la Llei de Residus i Sòls Contaminats, la qual transposa la Directiva 2008/98/CE i actualitza la primera Llei de residus.

El nou text normatiu articula la coordinació entre administracions públiques i delimita les obligacions de productors i gestors

La seva entrada en vigor resta pendent de la publicació al BOE
 

L’enllaç:

http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-169777-16